מ״מ מרכז/ת (דוברות) בשפה הערבית

14/09/2021
30/09/2021
14/09/2021

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 30.9.2021

סוג העסקה: מילוי מקום

רמת משרה: 38-40 מח"ר 

משרד: המשרד לשיתוף פעולה אזורי 

תקופת העסקה : עד שלוש שנים 

מקום משרה: *תל אביב

למשרד לשיתוף פעולה אזורי דרוש/ה  עובד/ת למשרת מרכז/ת  (דוברות) - מילוי מקום משרה זמנית 

פירוט המטלות ותחומי האחריות:

הכנה וריכוז חומר על פעולות המשרד בנושאים מקצועיים מתחום פעילות המשרד כרקע לפעולות הסברה, תגובות לכלי התקשורת והופעות בפני הציבור.

הכנת נתונים לצורך שיחות רקע והודעות לעיתונות עבור העיתונות המקומית וחזרה, בהתאם להנחיות דובר/ת המשרד.

כינוס מסיבות עיתונאים ומסירת ידיעות רשמיות לכלי התקשורת השונים בהתאם להנחיות הממונה.

מעקב אחר כתבות מאמרים, סקירות ופרסומים אודות פעולות המשרד והכנת ניירות עבודה ותגובות רשמיות לאחר התייעצות עם הממונה.

הכנת חומר הסברה מקצועי בנוגע לפעולות היחידות השונות של המשרד בהתאם להנחיות הממונה.

תיאום ומעקב אחר סיורי בכירים עם גורמים תקשורת שונים.

ביצוע פעולות נוספות עפ"י דרישת הממונה.
 
דרישות סף: 
השכלה:
השכלה אקדמית (תואר ראשון)*

ניסיון:
לבעלי תואר ראשון 2 שנות ניסיון ולבעלי תואר שני שנת ניסיון כמפורט לעיל: 
ניסיון בתחום הדוברות ו/או ההסברה   ו/או יחסי ציבור ו/או כתיבה ועריכה של חומר הסברתי.

שפה:
שליטה בשפה ערבית בכתב ובעל-פה – יבדק במסגרת הליך המיון 


נתונים רצויים:

ניסיון בעבודה עם מאגרי מידע לרבות אתרי אינטרנט
כושר הבעה בכתב ובעל-פה ברמה גבוהה בשפה העברית והאנגלית

הערות:
*********
בהתאם לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג - 2012, ובתיאום בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים, הנדסאי/ת או טכנאי/ת מוסמכ/ת, הרשומ/ה בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, רשאי/ת להתמודד במכרזים בדירוג האקדמאים בהם נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית.
במקרה זה הניסיון הנדרש בהתאם לתנאים המפורטים לעיל - מטכנאי/ת מוסמכ/ת הוא של 4 שנים  ומהנדסאי/ת מוסמכ/ת של 3 שנים.

מקום העבודה:
* תל אביב, המשרד עתיד לעבור לירושלים ברבעון הראשון של שנת 2022 


הגשת המועמדויות :

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודת השכלה ואישורי העסקה המעידים על ניסיון הנדרש לתפקיד (הכוללים פירוט התפקיד, מועדי העסקה מדוייקים והיקף משרה) 
לכתובת מייל  modaot-png@png.gov.il  ולציין עבור משרת  מרכז/ת (דוברות)

חובה לציין בקורות החיים מספר זהות וכתובת מלאה.
קורות חיים אשר יועברו ללא תעודת השכלה ואישורי העסקה, לא יידונו.


 לתשומת ליבכם:

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.
אומדן טווח שכר- 5,800 ₪- 6,800 ₪  - לבעלי השכלה אקדמית (תואר ראשון)
הנדסאי/ טכנאי השכר נקבע ביחס לוותק המקצועי.
חשוב לציין כי טווח השכר הינו אומדן בלבד שאינו מחייב את המעסיק בשום אופן כלפי מועמד זה או אחר.  משכורתו של המועמד הספציפי תיקבע אך ורק לאחר קליטתו כעובד וייתכן כי תהייה שונה באופן מהותי מהמוזכר בפרסום המשרה 
.
מועד אחרון להגשת מועמדות (קורות חיים, אישורי השכלה והעסקה) עד 30.9.21