פרויקטים מובילים במשרד לשיתוף פעולה אזורי

​המשרד ל"שיתוף פעולה אזורי" פועל לקידום שיתוף הפעולה עם המדינות השכנות בדגש למדינות ערב בתחומים שונים ובתוכם פרויקטים תשתיתיים, מיזמים חברתיים ותרבותיים ("עם לעם"), פרויקטים כלכליים חירום והצלה ועוד.

בתוך מגוון רחב זה של פעילות, מקדם המשרד מספר פרויקטים מובילים וחשובים הנותנים מענה ליעדיו המרכזיים של המשרד הכוללים תועלות לצרכי מדינת ישראל ולצרכי המדינות השכנות בתחומי הסחר, המים, התעסוקה ועוד.

בין הפרויקטים המובילים נמנים:


• פרויקט אזור התעשייה ב"שער בירדן" המספק תעסוקה והזדמנויות לאזור מועצה אזורית "עמק המעיינות" בישראל ואזור "שונה" בירדן.

• חדרי מפגשים - טרקליני עסקים, המיועדים לקום במעברים היבשתיים בקו התפר, ומיועדים לרווחת אנשי עסקים ישראליים ופלסטיניים– ללא צורך באישורי כניסה לישראל. טרקלין העסקים הראשון הוקם בשער אפרים ונפתח לשימוש לקהל הרחב.

• בניית אתר שיקוף חדש בגשר אלנבי שיאפשר הרחבת הסחר בין הפלסטינים לירדן תוך שימוש במכולות וייעול תהליך היצוא והיבוא מירדן.

• פרויקט "ישראל כגשר יבשתי" המאפשר מעבר סחר על גבי משאיות זרות עם נהגים זרים בין ירדן לאירופה דרך ישראל תוך שימוש בתשתיות ישראליות בנמל חיפה ומעבר "נהר הירדן".

בפירוט הפרויקטים במדור זה של האתר ניתן למצוא מידע נוסף על הפעילות לעיל וכן ללמוד על התועלות הנגזרות לישראל ולשכנותיה מפרויקטים מובילים אלה. 

ארגז כלים