אזור התעשייה והתעסוקה "שער הירדן"

פרויקט שער הירדן הינו פרויקט המשותף לישראל וממלכת ירדן, להקמת אזור תעשייה משותף לשתי המדינות. הרעיון לפרויקט זה עלה לראשונה בהמשך להסכם השלום בין המדינות משנת 1994.

מטרת הפרויקט, הממוקם במוא"ז עמק המעיינות, הינה להקים אזור תעשייה משותף, שבצדו הירדני יוקמו מפעלים ישראליים וירדניים, בעוד שצדו הישראלי יהווה עורף לוגיסטי ובסיס להעברת הסחורות לנמלי ישראל. בין הצדדים הוקם גשר למעבר סחורות והולכי רגל, ללא אפשרות יציאה אל המדינה השכנה.

 הקמת אזור התעשייה נועדה להעמיק את הקשרים הכלכליים והמסחריים בין ירדן לישראל ובהתאם לזאת את שיתופי הפעולה והיציבות באזור. כמו-כן, אזור תעשייה זה ירחיב את אפשרויות התעסוקה עבור תושבי האזור – בישראל ובירדן – ויתרום לחיזוק ופיתוח האזור.

 אזור התעשייה מבוסס על עיקרון של סחר חופשי בין המדינות וארה"ב, כאשר במסגרתו יינתן פטור ממכס למוצרים שייוצרו באזור התעשייה וייוצאו לארה"ב.

 רקע:

בשנת 1998 נחתם הסכם בין ישראל לירדן על הקמת פארק התעשייה (ההסכם אושר ע"י החלטת ממשלה מס. 5069 בשנת 1999).  בהמשך להסכם בין המדינות הקצתה ממשלת ישראל שטח של כ-245 דונם באזור קיבוץ טירת צבי עבור התכנון של אזור התעשייה, לרבות דרכים ובניית גשר אשר יחבר בין המדינות.

ירדן הקצתה כ-700 דונם ופעלה להשלמת הצד הירדני (בו יקומו המפעלים) של אזור התעשייה, עד להבאתו לשלב האופרטיבי בו הוא מצוי כיום.

במאי 2012 התקבלה החלטת ממשלה אשר הוגשה ע"י המשרד (בוועדת שרים) להקמת הפרויקט ולהקמת ועדת היגוי לגיבוש אופן הקמתו ותפעולו.

בדצמבר 2013 אושרה החלטת ממשלה נוספת להקמת פארק התעשייה.

בתוך כך אומצו המלצות הוועדה המרכזיות שעיקרן:

  1. פרסום מכרז מנהל מקרקעי ישראל להקמת התשתית, תפעול וניהול האזור באמצעות זכיין, ופיקוח רגולטורי ע"י מנהלת.
  2. בניית גשר והקמת מנהלת במימון המדינה.

סטטוס עדכני:

בניית הגשר הסתיימה לקראת סוף שנת 2018. עם אישורה של הממשלה, צפוי להתפרסם המכרז להקמת הפארק בצידו הישראלי ולתפעולו על ידי הזכיין שייבחר.
השר לשיתוף פעולה אזורי, אופיר אקוניס, אמר כי: "מיזם 'שער הירדן' הוא מנוע צמיחה משמעותי שיסייע לייצר מקומות עבודה חיוניים ויחזק את הכלכלה המקומית, במיוחד בעת המאתגרת הזו והעומדת לפתחנו. זו עדות למחויבותנו להעצמת פעילות הסחר והעמקת שיתופי הפעולה בין ישראל לירדן בפרט, והעולם הערבי בכלל, לרווחת אזרחי מדינת ישראל ותושבי האזור כולו. על רקע משבר הקורונה והשינויים הגלובליים, אנחנו חייבים לנצל הזדמנויות לחיזוק הכלכלה והמשק״.

 


ארגז כלים