יצירת גשר יבשתי בין ירדן לאירופה דרך ישראל

ברבעון האחרון של שנת 2012 נוצר צורך לתת מענה לייצוא ירדני לטורקיה (ומשם לאירופה) דרך מעבר נהר הירדן ונמל חיפה.

הצורך עלה לאור מצב החירום בסוריה שפגע ביכולתן של משאיות ירדניות להגיע לנמלי סוריה ולבנון ושם לעלות על מעבורות לטורקיה.

לאור הנ"ל,  המשרד היה שותף, במסגרת ועדה בראשות הלוט"ר, באיתור פתרונות לוגיסטיים לביצוע שינוע של 40,000 טון תוצרת חקלאית וירקות ירדניים בשיטת Door-To-Door למעבורות הטורקיות, בדרכן לאירופה.

שינוע זה מירדן מערבה, דרך ישראל, אשר לווה במקביל בפיתוח ערוץ סחר מטורקיה מזרחה (גם כן דרך ישראל) פותח הזדמנות ליצירת גשר יבשתי לסחר בין אירופה לירדן ומדינות המפרץ.

המשרד פועל במטרה להרחיב את הסחר ואת הערוץ למדינות האזור המבקשות לסחור בטרנזיט דרך ישראל ע"ג משאית ירדניות וטורקיות.

המשרד כתב והפיץ שני מחקרים, במסגרתם  נבחן  פוטנציאל נפח התנועה וכן פוטנציאל ההכנסות למדינת ישראל כתוצאה מנתיב סחר זה.

עד היום עברו למעלה מ-3,000 משאיות בציר זה והעבירו סחורות מכל הסוגים.

לאחרונה ביוזמת המשרד והשר הוארכו שעות הפעילות במעבר נהר הירדן ושעות פעילות המכס בנמל חיפה, על מנת לתת מענה לביקוש בציר הסחר מהשעה 6:30 בבוקר עד השעה 22:00.

לצורך כך המשרד פעל למתן מענה לצרכים הנוספים שנוצרו, מול המכס, רשות שדות התעופה, משרד הפנים וגורמים נוספים.​

ארגז כלים