בניית אתר שיקוף מכולות בגשר אלנבי

​מעבר אלנבי הינו מסוף למעבר סחורות ואנשים בין הרשות הפלסטינית וירדן, בו הסחורות מועברות כיום באמצעות משטחי סחורות.  

בעקבות עבודה שנעשתה במשרד לבחינת יעילות מעבר הסחורות, בוצע מחקר אשר הראה כי השינוע של הסחורות באמצעות מכולות יגביר את  נפח התנועה במעבר ביותר מ-30%. 

לאור הנ"ל, בשיתוף פעולה עם צוות הקוורטט, הוחלט על איתור תורם לנושא, כאשר ממשלת הולנד נעתרה לפנייה ותרמה משקף מכולות מסוג גנטרי לטובת המעבר.

קליטת משקף מסוג חדשני זה דרשה השקעה של כ-35 מיליון ש"ח ע"י ממשלת ישראל, מהם כ-9 מש"ח במימון המשרד לשיתוף פעולה אזורי, לטובת הקמת התשתית והמבנים באתר המשקף.

בינואר 2018 נחנך אתר משקף המכולות החדש, הצפוי לאפשר  את הגדלת פעילות הסחר במעבר, תוך שיפור והידוק בדיקות המכס, לצד מתן שירות איכותי ויעיל. האתר ייתן ביטוי, הלכה למעשה, לקשר בתחום הסחר, בין הרשות הפלסטינית לבין מדינת ישראל וישרת את תהליכי הסחר בין הרשות הפלסטינית לבין ירדן.

נוסף לטכנולוגיית השיקוף עצמה, תכפיל את יכולת הבידוק של המכולות מ-100 ל-200 ביום, תאפשר יכולת הפעלת המערכת בתנאי מזג אוויר קשים, רמת בטיחות גבוהה וממשק ממוחשב עם רשות שדות התעופה, המייעל באופן מיטבי את התהליכים שעל הטובין לעבור טרם שחרורם. האתר יאפשר בדיקה של סחורה בכמות הגדולה משמעותית מזו שניתנה לבדיקה עד היום ובנוסף, בשל מהירות התהליך - אפשר יהיה לשנע סחורות כגון אלו הדורשות קירור, בעבורן זמן הבידוק וההגעה ליעד הם קריטיים.


ארגז כלים