מפת מעברי הגבול

מעברי הגבול

​​​​​​​​​​בהגדרת המעברים, גלומים שני סוגי מעברים יבשתיים. 
האחד בין מדינת ישראל לשכנותיה, והשני מעברי מרחב התפר לאורך גר הביטחון מול שטחי אזור יהודה ושומרון, ועזה. 

המעברים נותנים מענה לתנועת הסחר ותנועת אנשים במכלול תחומים: בטחוניים, כלכליים חברתיים ועוד. 
כיום האחריות למעברי הגבול מעזה ומאיו"ש נתונה בידי ארבעה גורמים: רשות שדות התעופה, מנהלת המעברים במשרד הביטחון, משטרת ישראל וצה"ל.

המשרד לשיתוף פעולה אזורי פועל במסגרת פעילותו ובשיתוף פעולה עם הגורמים האחראים על נושא המעברים, להתייעלות לשיפור מעבר האנשים והסחורות במעברים השונים וכן בוחן צרכים להקמת מעברים נוספים.

בתוך כך, פועל המשרד לשיפור שירות הנוסעים והסוחרים ע"י הצגת מידע ונתונים שימושיים ללקוחות המעברים, זאת בתיאום עם רשות שדות התעופה, ומנהלת המעברים במשרד הביטחון.

לנוחיותכם - ניתן למצוא ברשימה להלן פרטים על פעילות מעברי הסחורות הבינ"ל ועם מעברי הסחורות עם אזור יהודה ושומרון.
​​

רשימת מעברים יבשתיים