סיוע המשרד לשיתוף פעולה אזורי לאיגוד רשויות כיבוי והצלה באזור יהודה והשומרון

בעקבות פניית מפקד איגוד רשויות כיבוי והצלה באיו"ש ובקעת הירדן לסיוע המשרד ברכש עבור שיפור מערך שירותי הכיבוי, נבחנה התועלת שתצמח לגורמים פלסטינים וירדנים מקידום פרויקט זה.

עולה כי במקרה של אירועי חירום משמעותיים, לא יוכלו שירותי כיבוי והצלה פלסטיניים לספק את מלוא המענה הנדרש.

חשוב לציין כי לאיגוד רשויות כיבוי והצלה באיו"ש ובקעת הירדן קיים חוזה מול עם המנהל האזרחי בו מתחייב האיגוד לספק מענה בתחומו לרשות הפלסטינית.

החלטת ממשלה מ-4 אוקטובר 2010, קבעה הקצאה של 10.2 מש"ח לטובת רכישת 4 רכבי כיבוי לאיגוד: 7.14 מש"ח  מתקציב המדינה ו-3.06 מש"ח במימון שירות הכבאות.

המשרד לשיתוף פעולה אזורי אף ביקש להקצות 5 מש"ח נוספים מעבר לתקציב שבהחלטה הנ"ל, על מנת לרכוש מנוף גבהים למשימות חילוץ וכיבוי, בעיקר בבתים רבי קומות בערים הגדולות ברשות הפלסטינית (רמאללה, שכם, חברון), וציוד לכל רכבי הכיבוי.​

ארגז כלים