בניית יכולת אזורית לניהול אסונות – ישראל-ירדן-רש"פ

​ככלל, מצבי חירום אזרחיים ואחרים מתאפיינים במחסור במשאבים, לאור הצורך לרכז משאבים רבים בזמן קצר, לצורך מתן מענה מבצעי והומניטארי הולם, על מנת להפחית תמותה ותחלואה בעת אסון.

מניסיון מצטבר בישראל (אסון הכרמל) ובעולם, הוכח כי שיתוף פעולה אזורי בחלון הזמן הקצר שלאחר אירוע חירום (כגון אסונות טבע, מחלות, שרפות וכדומה) הינו מרכיב יעיל ביותר וקריטי בהתמודדות מוצלחת עם האסון, צמצומו במידת האפשר והצלת חיי אדם.

הפרויקט המוצע שואף לפתח שיתוף פעולה אזורי אשר יתמקד בפיתוח והעצמת קהילה אזורית של מגיבים ראשוניים (first responders) בכל קהילה, בקהילות שונות בישראל, ברשות הפלסטינית ובירדן.

פעולת המגיבים הראשוניים בכל קהילה תתאפשר ע"י פיתוח צוותי תגובה קהילתיים למצבי חירום (CERT – Community Emergency Response Team), אשר יפעלו בשיתוף פעולה בקרות אירוע חירום בישראל, ירדן או הרש"פ.

הפרויקט יכלול שני מרכיבים עיקריים:


א. פיתוח התשתית לשיתוף פעולה בחירום, בניית התורה וכתיבת פרוטוקולים לשת"פ בחירום בין הצוותים האזוריים (CERTs).
ב. איתור והכשרת המתנדבים בישראל, בירדן וברש"פ – אשר יהוו את הבסיס לצוותים האזוריים בקהילותיהם.

יש לציין כי הפרויקט מהווה חלק מפרויקט רחב יותר, תלת שנתי, הכולל גם הפעלה של המתנדבים ותרגילים משותפים ישראליים-ירדניים-פלסטיניים בשנתו השלישית של הפרויקט. לפרויקט הרחב, זכתה אוניברסיטת בן גוריון בתמיכת הנציבות האירופית (Partnership for Peace).​

ארגז כלים