מוקדי חירום

בשנים האחרונות התקיים שיתוף פעולה רחב בין צוות המשרד לשיתוף פעולה אזורי לנציגי משרד הביטחון ומשרד הפנים, בנושא מוקדים ביטחוניים.

בשל הצורך בסיוע לשדרוג והקמה של מוקדים ביטחוניים ביהודה ושומרון המספקים שירותי חילוץ, כיבוי אש, רפואת חירום ועוד, לאזרחים ישראליים ופלסטיניים באזור, נרתם המשרד לשיתוף פעולה אזורי לקידום הפעילות, הן בתקצוב והן בהתרת חסמים ותכלול מיזמים.

לאחרונה הוסרו מחסומים רבים באזור יהודה ושומרון ובעקבות כך גברו פניות האוכלוסייה הפלסטינית למוקדי החירום.

לאור הנ"ל, הוחלט כי המשרד יסייע במימון הפרויקט לשיפור תשתיות ומרכזי החירום באזור לרווחת התושבים הישראליים והפלסטיניים כאחד.

המשרד לשיתוף פעולה אזורי חבר בוועדה המשותפת של משרד הביטחון ומשרד הפנים ושותף מלא בהחלטות ובמימון בנושא מוקדי החירום.​

עד היום, המשרד שותף מלא להקמה ושיפור של כ-15 מוקדי חירום באזור יהודה ושומרון המשמשים לרווחת כלל האוכלוסייה באזור.

ארגז כלים