מיזמים תשתיתיים

המשרד לשיתוף פעולה אזורי, פועל לבנייה וקידום של תשתיות פיזיות, התומכות בבניית שיתופי פעולה באזור.

הפעילות באה לידי ביטוי בבניית פלטפורמות פיזיות של תשתית, הכוללת בין היתר, שיפורי יכולת ושירות במעברי קו התפר היבשתיים בין ישראל לרשות הפלסטינית ומעברי הגבול בין ישראל לממלכת ירדן.

מעבר לנ"ל ניתן למצוא בין פעילויות המשרד בתחום זה, גם השקעה בפרויקטים מחוללי שינוי, כגון  מרכזי מחקר מדעי סביבתי וחקלאי משותפים, מרכז הכשרה טכנולוגי, שיקום נחלים, פארקים אקולוגיים ועוד.

המשרד רואה חשיבות גדולה בסיוע לפיתוח תעסוקה פלסטינית בתוך אזור יהודה והשומרון. כפועל יוצא מכך מסייע ליוזמות בינלאומיות המשלבות את הרשות הפלסטינית כאשר מטרתן, בנייה ופיתוח של פארקי תעשייה עתירי תעסוקה לכל מגוון העיסוקים.

בין הפארקים הללו ניתן למנות את פארק התעשייה החקלאי ביריחו, הפארק בבית לחם המתמחה בין היתר במוצרים בעלי ערך דתי-תרבותי וכן פארק תעשייה בג'נין שייתן מענה לתעשייה בינונית וכבדה.​

ארגז כלים