הגדלת חיבור החשמל לאזור יהודה והשומרון

​המשרד תיאם את עבודת מטה מול משרד האוצר, הבנק האירופי להשקעות ומשרד הביטחון, למיסוד הסכם החשמל בין ישראל לבין הפלסטינים.

המשרד אף איתר פתרון עבור דרישת חברת החשמל לספק הגנת ביטוחית עבור ציוד החברה כנגד פעולות איבה, בזמן בניית תחנות המשנה בשטחי B.

הפתרון שאותר הינו קבלת ביטוח מתאים מקרן MIGA המשויכת לבנק העולמי- ונועדה לתת מענה ביטוחי כנגד סיכונים פוליטיים ברחבי העולם (אישור הקרן נתקבל לאחר הגמשת הקריטריונים כפי שנדרש במקרה הנ"ל).

בחודש אפריל 2012 נחתם הסכם חשמל בין חברת החשמל לרשות האנרגיה הפלסטינית, אשר מאפשר הקמת 4 תחנות משנה (תחמ"שים) שיספקו חשמל לפלסטינים מישראל, בכמות של עד פי 3 מהכמות המסופקת כיום. אספקה זו הינה קריטית להמשך הצמיחה הכלכלית של הפלסטינים באיו"ש.​ 

ארגז כלים