פרויקטים תשתיתיים מחוללי שינוי

המשרד לשיתוף פעולה אזורי פועל לקידום שיתוף פעולה עם המדינות השכנות והרשות הפלסטינית בתחומים מגוונים, מקצועיים ואקדמיים. מטרת שיתוף הפעולה האזורי היא לקדם את מעמדה של ישראל ושילובה באזור, תוך איתור מימוש אינטרסים משותפים לה למדינות השכנות ולרשות הפלסטינית בתחומים שונים.


אחד העקרונות המנחים את המשרד בפעולותיו, הינו חתירה להשגת שיתוף פעולה אזורי וגישור על הפערים בין העמים השכנים לישראל  באמצעות תחומים המשותפים לכלל העמים - תחומים "חוצי גבולות".


בתוך כך, יצא המשרד לשיתוף פעולה אזורי בשנים האחרונות במהלך משמעותי בו ביקש לתמוך באמצעות רשויות מקומיות בייזום וקידום "פרויקטים תשתיתיים מחוללי שינוי". מטרת הפרויקטים הייתה ליצור תשתית ראויה ומתקדמת שתשמש כפלטפורמה לשיתוף פעולה עם ירדן והפלסטינים בפרויקטים מחקריים בתחומי הסביבה לרבות חקלאות, אנרגיה מתחדשת, איכות סביבה וכדומה.
כיום, תומך המשרד בארבעה פרויקטים מרכזיים ברשויות מקומיות:


א. עמק המעיינות - מרכז טכנולוגי ישראלי-ירדני בתחומי החקלאות.
ב. ערבה תיכונה  - "אדם במדבר": מרכז בינלאומי לחינוך ומחקר בתחומי הסביבה.
ג. תמר - מרכז לחקר ים המלח, המשלב חוקרים ירדנים ופלסטינים.
ד. איילות - מרכז שת"פ אזורי למחקר ופיתוח בתחומי אנרגיות מתחדשות.

כל הפרויקטים מהווים פלטפורמה לשיתוף פעולה בין ישראל לרשות הפלסטינית ולירדן, ובכולם ישנה מעורבות של גורמים אזוריים, המעודדים את שיתוף הפעולה האזורי ומסייעים להביא לתוצרים משמעותיים בתחומי המחקר, האנרגיה, החקלאות ועוד.

ארגז כלים