מעבר גלבוע (ג'למה)

​​מעבר גלבוע הינו מעבר מרכזי בין ישראל לרשות הפלסטינית, המקשר בין אזור ג'נין למועצה האזורית גלבוע.

המסוף משמש למעבר אוכלוסייה פלסטינית, מעבר סחורות וכן מעבר כלי רכב מישראל לרשת הפלסטינית.

קרבתו של המעבר לפארק התעשייה המתוכנן לקום מצפון לעיר ג'נין, הופכת אותו למעבר אסטרטגי אשר צפוי להוות כלי מרכזי לפיתוח פארק התעשייה ולתת שירות בשינוע חומרי גלם ומוצרים מוגמרים אל הפארק וממנו.

מעבר כלי הרכב המיועד לישראלים, נפתח במעבר ע"י המשרד בשנת 2010 בשיתוף עם משרד הביטחון.

בשנת 2013 עברו 1.2 מיליון ישראלים מעבר כלי הרכב, כאשר בסופי שבוע ובחגים עוברים עד 4,500 כלי רכב ישראליים ביום ובימי חול בין 1,700 ל- 2,5000 כלי רכב.

לאור הצלחה זו, תורחב פעילות המעבר ויוקמו בו שני מסלולים נוספים למעבר כלי רכב, במטרה להקל על העומס שנוצר ולאפשר מעבר לכלי רכב נוספים.

עם השלמת הקמת המסלולים הנוספים, יפעלו במעבר חמישה מסלולי כלי רכב. בניית המסלולים הנוספים צפויה לארוך כשנה.

ארגז כלים