פניות - פרויקטים

המשרד לשיתוף פעולה אזורי מזמין את הציבור והמעוניינים בכך, להעלות יוזמות ורעיונות לשיפור וקידום תחומי פעילות המשרד. ​​

ארגז כלים