חברה אזרחית במשרד לשיתוף פעולה אזורי

המשרד מקיים שיתופי פעולה ומאפשר יצירת תשתית ותמיכה לקדום שיתופי פעולה בין אוכלוסיות שונות, כגון קבוצות נוער, תלמידים, אנשי עסקים חוקרים ועוד.

מטרת תכניות אלה לאפשר קירוב ללבות, היכרות, הידברות, פתרון סכסוכים כלכליים ואחרים, כבוד הדדי ושלום. 

פרויקט "הכר את השכן", מפעלות חינוך וחברה- הקמת קבוצות ילדים ישראלים, ירדנים ופלסטינים המשחקים כדורגל בטורנירים משותפים ומקיימים ביקורים הדדיים לקירוב הלבבות, הכרות והדברות.
 
מרכז בוררות JAC) Jerusalem Arbitration Center)- מיזם משותף עם ICC ישראל- מרכז לפתרון סכסוכים כלכליים ואחרים באמצעות בוררויות וגישורים, בהם מעורבים מגוון לאומים וגורמים.

לשכות מסחר דו-לאומיות אזוריות- קידום פעילות משותפת של אנשי עסקים ישראליים ופלסטיניים (B2B), במטרה לעודד חברות ישראליות ומהמדינות השכנות ליצור הזדמנויות עסקיות.

"סיסמא לכל תלמיד", עבור העדה הצ'רקסית- יצירת קהילת חינוך ממוחשבת ומתוקשבת במטרה ליצור נגישות עבור כולם למידע ותרבות.

ארגז כלים