חקלאות וסביבה במשרד לשיתוף פעולה אזורי

המשרד לשיתוף פעולה אזורי רואה חשיבות עליונה, ביצירת קשר מקצועי מחקרי, המתקיים, בתחומי החקלאות והסביבה, בין חוקרים ישראלים לשכניהם באזור ושמירה על רציפותו. 

באופן זה נוצר שיח לשיתוף פעולה אזורי שאינו "תלוי מצב מדיני" באזור.

כמו כן, מתפתחים קשרי עבודה ומחקר מול ירדנים ופלסטינים בתחומים רבים ומגוונים כגון חקלאות, רפואה, אנרגיה מתחדשת, סביבה, הידרולוגיה, גיאולוגיה ועוד.

תמיכת המשרד במו"פים- קידום  הקמת מרכזי מחקר ופיתוח מדעיים וחקלאיים לצורך יצירת מחקרים ופרויקטים משותפים לישראל, ירדן והרשות הפלסטינית.

מים וביוב- קידום טיפול בשפכים במטרה למנוע מפגעים סביבתיים לישראל ולרשות הפלסטינית.

שיקום נהר הירדן- פעילות למען שיקום  חלקו הדרומי של נהר הירדן (מסכר דגניה ועד נחל בזק).

שיווק מוצרי בשר וחלב- תהליך קבלת אישור לשיווק מוצרי בשר וחלב עבור יצרנים מהרשות הפלסטינית.

הדברה ביולוגית- מיזם משותף לחקלאים ברשות הפלסטינית ובירדן במטרה לקדם את החקלאות באזור, באמצעות שיטות וטכנולוגיות חדשות, לצמצום הנזקים הסביבתיים.

ארגז כלים