מים וביוב באזור יו"ש

בכפרים פלסטינים רבים אין תשתיות ביוב מסודרות לאיסוף שפכים, וכתוצאה מכך חלק מנחלי יהודה ושומרון משמשים להזרמת שפכים, המחלחלים לקרקע ומזהמים את הסביבה.

בערים הפלסטיניות ישנן תשתיות ביוב אך הטיפול בהן לוקה בחסר וכיום קיים רק מתקן מודרני אחד אשר יכול לטפל בשפכי האזור, כאשר השפכים הפלסטיניים שכן מטופלים באופן תקין, מטופלים במתקנים ישראליים.
 
השפכים שאינם מטופלים כראוי במתקני טיהור עלולים לגרום לזיהום של מי התהום- היעדר טיפול מסודר בתופעה עלול לפגוע באופן מהותי באיכות המים של אקוות ההר.

המשרד מקדם טיפול בשפכים במטרה למנוע מפגעים סביבתיים לישראל ולרשות הפלסטינית.

במסגרת זו החליט משקיע המשרד בהקמת תשתיות ביוב באזור השומרון - שכונת השומרונים והר גריזים באזור שכם.​

ארגז כלים