תמיכת המשרד במו"פים

המשרד לשיתוף פעולה אזורי, בשיתוף המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד המדע, מתקצב בשלוש השנים האחרונות, ע"פ החלטת ממשלה, מו"פים מדעיים וחקלאיים המקיימים מחקרים ופרויקטים משותפים לישראל, ירדן והרשות הפלסטינית. 

התמיכה נעשית באמצעות מועצות אזוריות בנגב ובגליל, ובמסגרתה מתקיימים מחקרים בתחומים רבים ומגוונים כגון רפואה, אנרגיה מתחדשת, סביבה, הידרולוגיה, גיאולוגיה ועוד. 

פרויקט ייחודי זה תורם רבות לקיומם ופיתוחם של קשרי עבודה ומחקר מול ירדנים ופלסטינים רבים, לעיתים תחת ולמרות אווירת מתיחות מדינית ועולם ערבי סוער מסביבנו. 

המשרד רואה ברציפות הקשר המקצועי המתקיים בין החוקרים הישראלים לשכניהם באזור חשיבות עליונה לצורך יצירת גשר לשת"פ אזורי שאינו "תלוי מצב מדיני" באזור.​

ארגז כלים