שיקום נהר הירדן – תוכנית נחל וסביבתו

פרויקט שיקום נהר הירדן הדרומי הינו תכנית תקדימית אותה מוביל המשרד יחד עם המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, רשות ניקוז דרום ומשרדים נוספים, במטרה להחיות את חלקו הדרומי של נהר הירדן (מסכר דגניה ועד נחל בזק), הנחשב כיום לאחר ממקווי המים המזוהמים בישראל. 

המשרד לשיתוף פעולה אזורי, לקח חלק בכנס רשות הניקוז ירדן דרומי להשקת התכנית, בשיתוף עם ממלכת ירדן וכן שותף המשרד בצוות המתכנן של הפרויקט, שעתיד לפתור את הבעיות הסביבתיות שנוצרו לאחר הקמת סכר דגניה וההתייבשות של הנהר בחלקו הדרומי, כאמור. 

התוכנית צפויה לצאת לדרך בהקדם.ארגז כלים