המשרד לשיתוף פעולה אזורי מחזק פרויקט ההדברה הביולוגית באמצעות תנשמות

29/06/2020את השבוע החולף ניצלו נציגי המשרד לשיתוף פעולה אזורי, להתרשמות מקרוב באחד הפרויקטים החקלאיים המסקרנים שמלווה המשרד בשנים האחרונות - הדברה ביולוגית באמצעות תנשמות. מטרת המיזם לייצר חקלאות בריאה ואפקטיבית, שתשתלם למגדל, לצרכן, וכמובן לסביבה, והוא מתקיים בשיתוף פעולה מלא עם ממלכת ירדן, המסייעת - מצידה - ליישום והטמעה, תוך צמצום עד ביטול כליל, של אמצעי הדברה מלאכותיים ורעילים. 

בבית הגידול מתבצע טיבוע וסימון של התנשמות, המאפשרים זיהוי אישי של כל ציפור באוכלוסייה הנחקרת, וממלאים תפקיד חשוב במחקרים רבים. באמצעות משדרים מיוחדים, יכולים החוקרים לעקוב אחר התנשמות והתנהגותן בטבע ובבתי הגידול שלהן, ולקבל מידע אקולוגי חשוב; כיצד מתפקדות התנשמות? היכן הן אוכלות? מהם הרגלי הקינון שלהן? ועוד. התנשמות יכולות לצרוך מכרסמים רבים, במידה ומספקים להן מקום לינה המאפשר להן "לאמץ" סביבה ביתית ולקנן באזור, ואת החלל הזה בדיוק מילאו העוסקים במלאכה, ובנו מספר רב של תיבות קינון באזור הצפון ולאורך הגבול עם ירדן. הניטור והמעקב מתבצעים באמצעות מערכת ATLAS - טכנולוגיה ייחודית המאפשרת לא רק קבלת מיקום בזמן אמת של התנשמות, אלא גם ביצוע מעקב אחר המסלולים שלהן. אותן תובנות מאפשרות סינרגיה של כל הגורמים במרחב האווירי, באופן המונע מפגשים מסוכנים של כלי טיס, עם הציפורים. כאמור, הפרויקט נעשה בשיתוף פעולה עם החוקרים הירדנים, העוברים הדרכה מעמיתיהם הישראלים בנוגע לטכנולוגיה והשימוש בה. 

בסיור, שהתקיים ביום 11.06.20, השתתפו, בין היתר, פרופ' יוסי לשם, מנהל הפרויקט, החברה להגנת הטבע; שאול אביאל, צפר ומטבע ציפורים; ד"ר שמעון שטיינברג, מדען ראשי וראש המחקר והפיתוח בחברת BioBee; וד"ר אור שפיגל, חוקר מאוניברסיטת תל אביב ואחד ממובילי הפרויקט.

bird250620.jpg


ארגז כלים