ועדת החריגים לכניסה ויציאה מישראל - הודעה חשובה לציבור!

07/02/2021
ועדת החריגים לכניסה ויציאה מישראל - הודעה חשובה לציבור!

בשל החלטת ממשלת ישראל בדבר העברת האחריות על הטיפול בוועדת החריגים לכניסה ויציאה מישראל, מהמשרד לשיתוף פעולה אזורי למשרד התחבורה, אין בידי משרדנו את הסמכות לתת מענה בשאלות ופניות בקשר עם פעילות הוועדה. 
למידע אודות בקשות ושאלות שונות, יש לפנות למוקד הוועדה על פי הפרטים שיפורסמו בהמשך.


בריאות איתנה וטיסה בטוחה ליעדכם.ארגז כלים