החלטות ממשלה

​​• הקמת המשרד לשיתוף פעולה אזורי

 החלטה מספר 346 מיום 7 יוני 2009- החלטה ראשונה להקמת המשרד מטרותיו ויעדיו.


​• העברת הועדה הכלכלית המשותפת הישראלית-פלסטינית (JEC)

החלטה מספר 651 מיום 2 אוגוסט 2009-העברת הועדה הכלכלית המשותפת 
ממשרד האוצר למשרד לשיתוף פעולה אזורי בראשות השר לשיתוף פעולה אזורי.

להחלטה 651


• חיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי עם ממלכת ירדן- פארק תעשייה ותעסוקה "שער הירדן"

החלטה מספר 4705 (נג/36) מיום 31 מאי 2012- החלטה עקרונית להקמת מיזם פארק התעשייה "שער הירדן" כאזור תעשייה משותף ישראלי ירדני ומינוי צוות בין-משרדי לבחינת היבטי ההקמה, התפעול והתכנות המיזם. 

להחלטה 4705


• חיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי עם ממלכת ירדן- פארק תעשייה ותעסוקה "שער הירדן" (החלטה נוספת)

החלטה מספר 1036 (נג/1) מיום 11 דצמבר 2013 –החלטה מפורטת להקמת אזור התעשייה והתעסוקה "שער הירדן" ע"פ מתווה הצוות הבין-משרדי שהוקם בראשות המשרד.

להחלטה 1036


• הקמת אתר לבדיקות מכס והצבת מתקן נייח לשיקוף מכולות במעבר הגבול אלנבי

החלטה מספר 793 מיום 20 אוקטובר 2013 – החלטת להקמת אתר שיקוף מכולות בגשר אלנבי ביוזמת המשרד לרווחת האוכלוסייה וייעול הסחר.

להחלטה 793

• החלטה מספר 959 של הממשלה מיום 10.01.2016 - תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2016 – 2019


להחלטה 959

• החלטה מספר 1366 של הממשלה מיום 11.03.2007, לקידום 'מסדרון השלום' - פרויקטים לפיתוח כלכלי-אזורי"


להחלטה 1366

ארגז כלים