בעלי תפקידים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

פיקסלר עודד
סמנכ"ל בכיר תעלת הימים
 
אלון אטקין
מנהל אגף בכיר כלכלה ופרויקטים
 
האשם חוסין
מ"מ מנכ"ל; מנהל המנהלה לפיתוח כלכלי-חברתי בישובים הדרוזיים והצ'רקסיים
 
גיא בר-נתן
מנהל תחום בכיר תשתיות ופרויקטים
 
מג'יד מסאלחה
מנהל תחום בכיר פיתוח כלכלי המנהלה לפיתוח כלכלי-חברתי בישובים הדרוזיים והצ'רקסיים
 
ענת סביר-אהרן
מנהלת תחום בכיר תכנון ופיתוח המנהלה לפיתוח כלכלי-חברתי בישובים הדרוזיים והצ'רקסיים
 
שחם רועי
מנהל תחום דוברות תקשורת עברית ואינטרנט
 
ביאן אל-קאסם
מנהל תחום חברה ותעסוקה המנהלה לפיתוח כלכלי-חברתי בישובים הדרוזיים והצ'רקסיים
 
דביר טופז
מנהל אגף פיתוח כלכלי
 
אביתר טסלר
היועץ המשפטי
 
שלומי ניסים
מנהל תחום תכנון מדיניות
 
שירי פוגל
מנהלת מחלקה בכירה – לשכה משפטית
 
אייל צבר
מנהל תחום תעלת הימים
 
רחל וובשת
מנהלת תחום פרויקטים ויחב"ל
 
יערה סגל
יועצת בכירה למנכ"ל
 
נעמה שטיינברג
מנהלת תחום ניתוח כלכלי
 
שור שרון
מרכזת בכירה ביצוע פרויקטים
 
שמס עזאם
מרכז בכיר שער הירדן
 
מעיין מיארה
מרכזת מעקב ובקרה המנהלה לפיתוח כלכלי-חברתי בישובים הדרוזיים והצ'רקסיים
 
רחלי חיון חלפון
ממונה הגיוון התעסוקתי ומניעת גזענות
 
03-6060713
03-6060766
רובין נבואני
מנהל לשכת מנכ"ל
 
דדון ליטל
רכזת לשכה בכירה
 
מיכל אברמוב
רכזת לשכה
 
לי דבי
עוזרת מנכ"ל