השר אופיר אקוניס

דבר השר

12/07/2020


אני מאמין בשלום מתוך עוצמה. מתוך רצון לחיות אחד לצד השני, ולא אחד על חשבון השני. אני מאמין ששלום כלכלי יכול להיות אבן יסוד בדרך לשלום אמת ולמערכות יחסים יציבות לאורך שנים.

המשרד לשיתוף פעולה אזורי הוא עוגן משמעותי בקידום היחסים האזוריים בין ישראל לבין שכנותיה. מטרת המשרד היא לזהות הזדמנויות לחיבורים ושותפויות אסטרטגיות, שיאפשרו ייזום ופיתוח פרויקטים אזוריים/בינלאומיים, בעלי פוטנציאל כלכלי-חברתי, שעצם קיומם יתרום להתפתחות הכלכלית-חברתית של כל תושבי האזור.

יתרונה של מדינת ישראל כמעצמה אזורית ופורצת דרך בתחומי הטכנולוגיה וסייבר, האנרגיה, החקלאות, והמדע, ניכר וידוע בעולם כולו. אנו ננצל יתרונות אלה, כדי לקדם שיתופי פעולה במרחב האזורי.

קיבלתי על עצמי להוביל את חזון המשרד, מתוך ראייה מפוכחת, המכירה במפגש האינטרסים האזוריים ההדדיים כקטליזטור להגשמת השלום הכלכלי – שישמש, בבוא היום - כעוגן להגשמת תהליך השלום, בין ישראל לשכנותיה במזרח התיכון.

השנים הקרובות צפויות להיות רוויות פעילויות שבהן נשיק יישומם של מספר מיזמים מרכזיים, לצד קידום תכנוני רחב היקף.

מיזמי הדגל שלנו שיסייעו למימוש המדיניות:

'שער הירדן'. מיזם משותף לישראל ולירדן. המשרד נערך לפרסום המכרז להקמת אזור תעשייה ותעסוקה בצידו הישראלי. פארק התעשייה צפוי לספק כ-10,000 מקומות תעסוקה בצפון, ולפתח באופן ניכר את ערוצי המסחר והכלכלה של ישראל עם ירדן בפרט, והעולם הערבי בכלל.

'תעלת הימים'. המשרד נערך להפצת המכרז ליישום שלב א', הכולל את הקמת מתקן ההתפלה והנחת הצנרת המובילה את המים ושארית התמלחת, לירדן, יישובי הערבה ולים המלח.

אנו מוציאים אל הפועל את יישומה של החלטת הממשלה ההיסטורית, 959, לפיתוח והעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים במדינת ישראל. את אותותיה ניתן כבר לראות בשטח בפרויקטים מגוונים בתחום החינוך, התעסוקה, התשתיות ועוד. לאחרונה אישרנו הקצאת 200 מיליון ₪ נוספים, שנועדה לאפשר לרשויות לטפל בהשפעות מגפת הקורונה, ולהשלים פרויקטים אשר הפיתוח בהם מצוי בעיצומו.

בכוונתנו לשים דגש מיוחד על הפעילויות המשותפות עם רשויות ומועצות אזוריות/מקומיות סמוכות גבול, במיזמים בעלי תועלת חברתית-כלכלית, סביבתית, ואנרגטית, המעצימים הקשרים עם ירדן, מצרים, והרש"פ. במקביל, התחלנו בבחינת שיתופי הפעולה עם מדינות אגן הים התיכון – קפריסין, יוון, ומדינות נוספות. בתוך כך, האפשרויות לשיתוף פעולה חקלאי, טרילטרלי, במשולש הגבולות עקבה-סיני-אילת.

משרדנו מחויב להמשך העצמת פעילויות אלו - חוצות גבולות ועמים - המסייעות להידוק וכינון יחסים בינלאומיים אזוריים, לרווחת עמי האזור כולו, ולהגשמת החזון להשגת שלום בר קיימא בין ישראל לשכנותיה במזרח התיכון.

זכרו: אנו עם עתיק – עם עתיד גדול!

בברכה,

השר אופיר אקוניס

המשרד לשיתוף פעולה אזורי

SIG.jpg


ארגז כלים