אודות המשרד לשיתוף פעולה אזורי


המשרד לשיתוף פעולה אזורי שהוקם ע"פ החלטת ממשלה מספר 346 מיום 7.6.2010 הינו המשרד הממונה על קידום שיתוף הפעולה עם מדינות האזור (באגן הים התיכון) ועם הרשות הפלסטינית. 

​​ייעוד המשרד לשיתוף פעולה אזורי:


 • - ניהול והובלת הועדה הכלכלית המשותפת עם הפלסטינים מטעם מדינת ישראל (JEC)
 • - ​ניהול וליווי פרויקטים לשיתוף פעולה אזורי בתחומי תשתית, סביבה, תיירות, כלכלה וסחר, תרבות, חינוך וספורט. 
 • - ייזום וקידום תוכניות להשקעה ושיתוף פעולה אזורי עם מדינות האזור ועם הרש"פ בכל התחומים. 
 • - ניהול קשרי חוץ עם הקהילה הבינ"ל בנושאים שבאחריותו- מדינות, ארגונים מוסדות ועוד. 
 • - איתור והסרת חסמי מעבר סחורות ואנשים, ובתחום התשתיות. 
 • ​- ביצוע מחקרים ואיסוף נתונים כלכליים כבסיס לפעילות המשרד.

קשרי חוץ בנושא שיתוף פעולה:


 • - פעילות מול שליח הקוורטט למזה"ת וצוותו.
 • - פעילות מול נציגי שגרירויות המדינות השונות העוסקות בשיתוף פעולה אזורי.
 • - פעילות מול משרדי ממשלה שונים בעולם.
 • - הסכמי שיתופי פעולה בילטראליים ורב לאומיים לפעילויות ארוכות טווח. 
 • ​- עידוד משקיעים זרים לביצוע השקעות בכלכלה הפלסטינית בשיתוף פעולה עם ישראל.

פירוט פעילות המשרד:


מובל השלום: המשרד מרכז ומוביל את הנושא, בשיתוף משרדי ממשלה ארגונים בינלאומיים ירדן והרש"פ.
מעברים יבשתיים בין ישראל לאזור יהודה ושומרון ולמדינות השכנות: המשרד פועל לשיפור תנאי מעבר אנשים וסחורות במעברים השונים ובוחן צרכים להקמת מעברים נוספים. 

מסחר ותעשייה: פעילות מול לשכות המסחר ועידודם להמרצת הפעילות הכלכלית בין ישראל ,פלסטינים וירדן. 
פיתוח אזורי תעשייה - המשרד תומך בקידום בניית אזורי תעשייה בשטח הרש"פ תוך תיאום בין משרדי הממשלה בישראל ושיתוף פעולה עם גורמים בינלאומיים במטרה לעודד יצירת מקורות תעסוקה פנימיים ברש"פ ושיפור המצב הכלכלי.

איכות סביבה: שיקום נהר הירדן, שת"פ בנושא פיתוח בר-קיימא, הקמת מרכזי מו"פ משותפים.
מחקרים: עריכת מחקרים סדנאות וכנסים בתחום יחסי הכלכלה וההזדמנויות במרחב לשיתוף פעולה ככלי לשיפור שיתוף הפעולה וביצוע השקעות של מדינות העולם ומשקיעים פרטיים. 

תיירות: שווק משותף של האזור כמקום ייחודי, פיתוח פארק תיירותי משותף ועוד. 
חקלאות, מדע ואנרגיה: פיתוח פרויקטים משותפים- כגון פיתחו מוקדי צפרות משותפים, מחקרים משותפים ועוד, ליישום יוזמות משותפות בתחומים אלו. 

חברה, ספורט נוער וצעירים: עידוד השיח המשותף, בניית גשרים ומיסוד הפעילות המתמשכת.​
ארגז כלים