ביקור משלחת ישראלית לסיוע הומניטרי בסודן

בסיוע המשרד לשיתוף פעולה אזורי – ביקור משלחת ישראלית לסיוע הומניטרי בסודן

03/02/2020
​בימים אלה מבקרת משלחת ישראלית מטעם משרד החוץ בדרום סודאן, בתמיכה ובסיוע של המשרד לשיתוף פעולה אזורי, ומעניקה סיוע הומניטרי לתושבי הכפרים נפגעי בצורת ואלימות. 

המזון נרכש בשוק המקומי וניתן לקהילת פרברי ג'ובה, שם נערך טקס בהשתתפות הנהגת הקהילה, ובסופו מחולקים הציוד והמזון לנשות הכפר.


ארגז כלים