יום הגיוון התעסוקתי

21/05/2020

המשרד לשיתוף פעולה אזורי גאה ליטול חלק במאמץ המשותף להעלאת המודעות לגיוון תעסוקתי, ולציון יום הגיוון הבינלאומי, שהוכרז על ידי האו"ם מתוך רצון להאיר זרקור על החשיבות של הגיוון התרבותי.

 

שילוב תעסוקתי של עובדים ממגוון אוכלוסיות ותרבויות בחברה הישראלית, מביא להיכרות ולקירוב בין התרבויות השונות, לחיזוק הקשר בין האזרח למשרדי הממשלה, ולתוצאות עסקיות מיטביות. בכוחה ובתפקידה של המערכת הציבורית להבטיח שוויון מהותי בין אזרחי ישראל מכלל המגזרים, תוך הגברת אמונם במוסדות המדינה ושולחיהם, וזהו הביטוי לשותפות של כולנו בבניית החברה והמדינה, בשאיפה להבטיח שוויון והוגנות לכלל אזרחי ישראל באשר הם.


ארגז כלים