כינוס נוסף לוועדת ההיגוי למעקב אחר פיתוח היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים

05/12/2019

ביום (04.12.19), התכנסה ועדת ההיגוי למעקב ובקרה המלווה את החלטת הממשלה לפיתוח והעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים בישראל.

בראש הוועדה עמדו מנכ"ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי, ד"ר יוסף דרזנין, ומר האשם חוסין, ראש המנהלת לפיתוח חברתי-כלכלי ביישובים הדרוזיים והצ'רקסיים, המצויה באחריות המשרד. עוד השתתפו, נציגי פורום ראשי הרשויות - מר ג'אבר חמוד, ראש מועצת סאג'ור, מר זכריה נפסו, ראש מועצת כפר כמא, וכן נציגי משרדי הממשלה השותפים בהחלטה.

ועדת ההיגוי של המנהלת לפיתוח חברתי-כלכלי במגזר הדרוזי והצ'רקסי אחראית על מעקב אחר יישום התוכנית לפיתוח והעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים במסגרת החלטת ממשלה 959 משנת 2016, שהקצתה 2.2 מיליארד ש"ח לפיתוח היישובים האלה  עד שנת 2019. המשרד לשיתוף פעולה אזורי מופקד על יישום התוכנית מכוח החלטת ממשלה 715 משנת 2016. 

במסגרת דיוני הוועדה, דווח על סטטוס ניצול התקציב, החסמים הקיימים, ודנו בתכניות והצרכים העתידיים, הן לשמירה על הפעילות הקיימת, והן לפיתוח פעילויות חדשות. בהמשך, הציג מר חוסין את התכנון המחשבתי לקראת הכנת תכניות רב שנתיות לשנים הקרובות, ליישובים בגליל ובכרמל, וליישובי רמת הגולן.

בימים אלה עמלים במנהלת על הכנת תוכנית רב שנתית חדשה, שתובא לאישור הממשלה עם כינונה. 

ארגז כלים