חזרה לפעילות המשרד לשיתוף פעולה אזורי תחת הגבלות

05/05/2020

עם הנחית הממשלה על הקלות בצעדים הננקטים לבלימת התפשטות נגיף הקורונה בישראל, חזרו עובדי המשרד לשיתוף פעולה אזורי לעבודה, תוך שמירה על ההנחיות המתעדכנות בשוטף. הואיל וההנחיות עדיין אינן מאפשרות עבודה במתכונת הרגילה, עבודתנו ויכולתנו לתת מענה לסוגיות שונות, עודן מוגבלות.

עובדי המשרד מבצעים מאמץ לשמר הפעילות הנדרשת לצורך קידום יעדי המשרד, לצד זמינות, לטיפול בפניות הנוגעות לפעילויות המשרד, בכפוף לאילוצים. אף על פי כן, בריאות ושלום הציבור, לרבות עובדי המשרד, נמצאים בראש סדר העדיפויות, כמובן. על כן, ומתוך הירתמות לצמצום התקהלויות ותנועת בני אדם במרחב הציבורי, היקף פעילויות החוץ משרדיות, יישאר מצומצם. עם זאת, עובדי המשרד ששבו לפעילות סדירה, זמינים לפניות שונות.

שוב, תודה על הסבלנות וההבנה.

אנחנו מזכירים שיש להישמע להנחיות וממליצים להתעדכן בהן באופן שוטף. מידע נוסף ניתן למצוא בדיווחים השוטפים של משרד הבריאות:
שימרו על עצמכם/ן והיו אחראיים/ות.

בריאות איתנה ובשורות טובות לכולם.ארגז כלים