פרסומים בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב

08/07/2020

​פרסומים בהתאם להוראות סעיף 49(ב) לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985

ארגז כלים