תעלת הימים

"מובל השלום" הינו פרויקט אזורי משותף להצלת ים המלח, אספקת מים מותפלים, יצירת אנרגיה הידרו-אלקטרית, פיתוח ענפי החקלאות והתיירות וקידום היציבות והשלום האזורי. בתאריך 26.2.2015 נחתם הסכם בין ממשלת ישראל לממלכת ירדן שבמסגרתו יקימו ירדן וישראל במשותף בשיטת B.O.T (Build, Operate, Transfer), בשטח ירדן, צנרת הולכת מי ים סוף בתוספת תמלחת מים סוף לים המלח, מתקן התפלה צפונית לעקבה, ומתקן הידרואלקטרי (באם יימצא כלכלי). באפריל 2016 נערך בעקבה כנס בינלאומי למדינות התורמות בהשתתפות סגן השר קרא, להצגת הפרויקט והפנית משאבים לבניית קו המים לים המלח בו גיוסו 100 מיליון דולר. שלב א' לפרויקט נאמד בכ-1.2 מיליארד דולרים. מתוך חמש קבוצות בינלאומיות שעברו את תנאי הסף במכרז, תיבחר קבוצת אחת שתפעל ליישום שלב א' בזמן הקמה שמוערך בכ-3-3.5 שנים. עם תחילת פעילות שלב א', צפויים כ-300 מיליון קוב להישאב מידי שנה מים-סוף. חלקם יותפלו במתקן התפלה, ממנו יועברו 30 מיליון קוב להפרחת האזור הירדני, 35 מיליון מ"ק להפרחת יישובי הערבה הישראלית ושארית תמהיל מי ים סוף ותמלחת המים, תתרום לקיטון ירידת המפלס ותחילת ייצובו של ים המלח.ארגז כלים