אזור התעשייה והתעסוקה "שער הירדן"

פרויקט שער הירדן הינו פרויקט המשותף לישראל וממלכת ירדן, להקמת אזור תעשייה משותף לשתי המדינות. הרעיון לפרויקט עלה לראשונה בהמשך להסכם השלום בין המדינות משנת 1994.


מטרת הפרויקט, הממוקם במועצה האזורית עמק המעיינות, הינה להקים אזור תעשייה משותף, שבצדו הירדני יוקמו מפעלים ישראליים וירדניים, בעוד שצדו הישראלי יהווה עורף לוגיסטי ובסיס להעברת הסחורות לנמלי ישראל. בין הצדדים יוקם גשר למעבר סחורות והולכי רגל, ללא אפשרות יציאה אל המדינה השכנה. בתוך כך, ייתר הפרויקט את הצורך באשרות מעבר ודרכונים על מנת להיכנס לתחומו ולקדם בו פעילויות מסחר וכלכלה. הוא צפוי לקום בחצי השני של 2021 בצדו הישראלי, במקביל לבניית הגשר המחבר בין אזור התעשייה הירדני והישראלי מעל נהר הירדן שהסתיימה בימים אלה. עלות הפרויקט כולו (מצדו הישראלי) נאמדת בכ-260 מיליון שקל (200 מיליון שקל לאזה"ת בצד הישראלי ועוד 60 מיליון שקל עבור בניית הגשר). 

הקמת אזור התעשייה נועדה להעמיק את הקשרים הכלכליים והמסחריים בין ירדן לישראל ובהתאם לזאת את שיתופי הפעולה והיציבות באזור. כמו-כן, אזור תעשייה זה ירחיב את אפשרויות התעסוקה עבור תושבי האזור – בישראל ובירדן – ויתרום לחיזוק ופיתוח האזור.

אזור התעשייה מבוסס על עיקרון של סחר חופשי בין המדינות וארה"ב, כאשר במסגרתו יינתן פטור ממכס למוצרים שייוצרו באזור התעשייה וייוצאו לארה"ב.
בשנת 1998 נחתם הסכם בין ישראל לירדן על הקמת פארק התעשייה (ההסכם אושר ע"י החלטת ממשלה מס. 5069 בשנת 1999).  
בהמשך להסכם בין המדינות הקצתה ממשלת ישראל שטח של כ-245 דונם באזור קיבוץ טירת צבי עבור התכנון של אזור התעשייה, לרבות דרכים ובניית גשר אשר יחבר בין המדינות.
ירדן הקצתה כ-700 דונם ופעלה להשלמת הצד הירדני (בו יקומו המפעלים) של אזור התעשייה, עד להבאתו לשלב האופרטיבי בו הוא מצוי כיום.

במאי 2012 התקבלה החלטת ממשלה אשר הוגשה ע"י המשרד (בוועדת שרים) להקמת הפרויקט ולהקמת ועדת היגוי לגיבוש אופן הקמתו ותפעולו.

בדצמבר 2013 אושרה החלטת ממשלה נוספת להקמת פארק התעשייה.
בתוך כך אומצו המלצות הוועדה המרכזיות שעיקרן:
א. פרסום מכרז מנהל מקרקעי ישראל להקמת התשתית, תפעול וניהול האזור באמצעות זכיין, ופיקוח רגולטורי ע"י מנהלת.
ב. בניית גשר והקמת מנהלת במימון המדינה.

בניית הגשר הסתיימה במהלך חודש יוני לשנת 2018, ובקרוב יחלו עבודות הפיתוח בפארק. 

השר לשיתוף פעולה אזורי, צחי הנגבי, אמר כי: "פירות השלום מבשילים לנגד עינינו באחד הפרויקטים החשובים והמשמעותיים למדינת ישראל וליחסיה עם ירדן ומדינות האזור כולו. פעילות הסחר המשותפת  בין ישראל לירדן מתעצמת, כפי שבא לידי ביטוי גם בפרויקט 'תעלת הימים' ומיזמים אזוריים נוספים המחברים בינינו. היא מלמדת על הפוטנציאל הגדול הטמון בנורמליזציה שבין המדינות, ושולחת מסר כי ישראל נכונה להושיט ידה לפעילות משותפת עם כל שכנינו, לרווחת עמי האזור וכלכלת המזרח התיכון כולה״. 


 ארגז כלים