צרו קשר

המשרד לשיתוף פעולה אזורי - לשכת השר
הגן הטכנולוגי מלחה ירושלים
072-2351300
072-2351315
לשכת מנכ"ל
שדרות שאול המלך 8, תל אביב
03-6060763, 03-6060787
03-6060786
דובר ומ"מ ממונה חוק חופש המידע
03-6060734
03-6060786

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​