צרו קשר

יצירת קשר
המשרד לשיתוף פעולה אזורי - לשכת השר
הגן הטכנולוגי מלחה ירושלים
072-2351300
072-2351315
יצירת קשר
לשכת מנכ"ל
שדרות שאול המלך 8, תל אביב
03-6060763, 03-6060787
03-6060786
יצירת קשר
דובר וממונה פניות הציבור
03-6060734
03-6060786
יצירת קשר
שרון שור - ממונה חוק חופש המידע
03-6060750
03-6060786

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​