פרויקט "הכר את השכן" - מפעלות חינוך וחברה

החל משנת 2010 מקיים המשרד פעילות משותפת עם עמותת "מפעלות חינוך"  הנקראת "הכר את השכן", הכוללת הקמת קבוצות כדורגל ישראליות, ירדניות ופלסטיניות, טורנירים משותפים וביקורים הדדיים.

התוכנית עושה שימוש בכדורגל ככלי לקירוב ללבות, היכרות והידברות בין הילדים ומעודדת את ערכי הסבלנות, סובלנות, כבוד הדדי ושלום. 

עמותת "מפעלות חינוך" הינה עמותת בת של "הפועל תל-אביב" הפועלת כ-15 שנה בתחום הספורט, החינוך והחברה בקרב ילדים ובני נוער ממגזרים שונים, בשיתופי פעולה רבים עם ארגונים מוכרים כדוגמת ה"ג'וינט" והסוכנות היהודית.

מפעלות חינוך מוכרת ע"י יועץ מזכ"ל האו"ם לענייני ספורט, שלום ופיתוח כאחד מהארגונים החינוכיים והחברתיים המובילים בעולם.

עד כה זוכה הפעילות להצלחה רבה ולשביעות רצון כל המעורבים בנושא. המשרד נמצא בקשר רציף עם העמותה ולוקח חלק פעיל בועדות ההיגוי, בכנסים ובאירועים השונים שמקיימת העמותה.​

ארגז כלים