שיקום נהר הירדן – תוכנית נחל וסביבתו

​פרויקט שיקום נהר הירדן הדרומי הינו תכנית תקדימית אותה מוביל המשרד יחד עם המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, רשות ניקוז דרום ומשרדים נוספים, במטרה להחיות את חלקו הדרומי של נהר הירדן (מסכר דגניה ועד נחל בזק), הנחשב כיום לאחר ממקווי המים המזוהמים בישראל. 

לצורך כך, נערכו מספר ישיבות ודיונים ציבוריים אשר בהם הציגה המתכננת עליזה רפפורט את מתווה השיקום הכללי המתוכנן ואת הפרויקטים הנלווים אליו.

המשרד שותף בצוות המתכנן של הפרויקט. 

שלב א' – שלב התכנון –  צפוי להסתיים בימים אלו.

ארגז כלים