שיווק מוצרי בשר וחלב מהרשות הפלסטינית לישראל

בהמשך לעבודת המטה משותפת עם הווטרינר הראשי, בכפוף ליישום אבני דרך לשדרוג הווטרינריה הפלסטינית, הוסדרה הארכה עבור הכנסת מוצרי בשר וחלב,  עד סוף רבעון ראשון 2014.

המשרד מעורב בצוות היגוי ישראלי- פלסטיני להגדרת הדרישות הווטרינריות מהפלסטינים ופועל מול ארגון USAID, המקיים פיילוט של 7 מפעלים באיו"ש, לצורך שדרוגם לרמה הווטרינרית הנדרשת להמשך שיווקם לישראל.

המשרד ממשיך לקדם  בשת"פ עם משרדי החקלאות והבריאות, וכן מול נציגי הארגונים OIE ו-TAIEX, פתרון סופי לשיווק מוצרי חלב ובשר מעובדים מיו"ש למזרח ירושלים.

לאחרונה המשרד הציג לוועדה הישראלית את הפעילות הבינלאומית הנערכת בנושא ואת התקדמות הפרויקט כבסיס להחלטות לקראת השנים 2013/14.

לקראת סוף שנת 2013 צפוי להסתיים תהליך הקרדיטציה של יצרני מוצרי הבשר והחלב ברשות הפלסטינית, מה שיאפשר שיווק מוצרים אלו לעולם.

פעילות זו, ללא ספק, תוביל לחיזוק משמעותי של הכלכלה הפלסטינית ותתרום לשיתוף הפעולה עם ישראל.​

ארגז כלים