מענה לשאלות הבהרה בנוגע לפנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) לגיבוש תוכנית לעיצוב, קידום ומימוש יעדי שיתוף פעולה אזורי

20/09/2018
23/10/2018
20/09/2018

​​​​​​​​