מענה לשאלות הבהרה - בעקבות פרסום RFI

14/10/2018
​​מענה לשאלות שהופנו בעקבות פרסום RFI לצורך גיבוש חזון ותכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי חברתי למגזר הדרוזי והצ'רקסי