לתשומת ליבכם, המועד להגשת הבקשות לחלוקת כספי תמיכות של המשרד לשיתוף פעולה אזורי, לתמיכה במוסדות ציבור המפעילים פרויקטים ופעילות לשיתוף פעולה אזורי, הוארך עד ליום 08.07.19

07/07/2019
08/07/2019
07/07/2019