הארכת המועד האחרון להגשת בקשות לקולות קוראים 02/18-03/18 לרשויות מקומיות

20/09/2018
07/10/2018
20/09/2018

​​​​​​קולות קוראים לתמיכה בפעילויות המקדמות שיתוף פעולה אזורי


המשרד לשיתוף פעולה אזורי מודיע בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת בקשות לקולות קוראים 02/18-03/18 לתמיכה ברשויות מקומיות לצורך קיום כנסים ומפגשי מומחים המקדמים שיתוף פעולה אזורי, עד ליום א' ה- 7.10.2018 בשעה 17:00.

ועדת התמיכות

המשרד לשיתוף פעולה אזורי​