המשרד לשיתוף פעולה אזורי יסייע לחיזוק ומינוף פעילות המסחר של יבואנים פלסטינים

29/11/2018

​​​​​​​

ביוזמה משותפת של המשרד לשיתוף פעולה אזורי, נמל חיפה ורשות המיסים, התארחו לפני מספר ימים יזמים ויבואנים פלסטינים, בטרקלין העסקים במעבר שער אפרים. המפגש עסק בקידום פעילויות מסחר, כלכלה והתרת חסמים, תוך העלאת בעיות קיימות ופתרונות אופרטיביים בצידן, שיסייעו לאינטרסים ההדדיים. 

הידוק שיתוף הפעולה בין ישראל לפלסטינים המבקשים למנף פעילות חיובית תוך עבודה משותפת בתחום הכלכלי ובכלל, מהווה עוגן חשוב ביצירת מציאות אזורית טובה יותר, וכזו שעשויה גם לקדם תהליכים מדיניים משמעותיים בעתיד. המשרד לשיתוף פעולה אזורי פועל במחויבות להמשך ייזום ופיתוח פרויקטים ומפגשים מעין אלו, ומעודד כל פעילות המטרתה העצמת הקשרים שבין ישראל לשכנותיה. 

טרקלין העסקים במעבר שער אפרים נפתח לקהל בספטמבר 2015 ומהווה פלטפורמה לקידום פעילויות שונות בתחום המסחר והכלכלה, שבין פלסטינים לישראלים, במגזר הציבורי והפרטי כאחד. 

למידע נוסף אודות טרקלין העסקים: 

ארגז כלים