היום הבינלאומי למאבק בגזענות

18/03/2019

​​​

ב-7 למרץ 1966 פירסמה העצרת הכללית של האו“ם את “האמנה הבינלאומית בדבר ביעור כל הצורות של אפליה גזעית” וקבעה את ה-21.3 כמועד לציון המאבק לביעור האפליה הגזעית בעולם. 

באמנה זו המונח “אפליה גזעית” משמעו יהא כל הבחנה, הוצאה מן הכלל, הגבלה או העדפה המיוסדים על נימוקי גזע, צבע, יחוס משפחתי, מוצא לאומי או אתני, שמגמתם או תוצאתם יש בהן כדי לסכל את ההכרה, ההנאה והשימוש, או לפגום בהכרה, בהנאה או בשימוש, על בסיס שווה, של זכויות האדם וחירויות היסוד בחיים המדיניים הכלכליים, החברתיים, התרבותיים, או בכל תחום אחר בחיי הציבור”.

הגזענות היא תופעה רחבה החוצה תרבויות ותקופות ויש לה ביטויים רבים ומגוונים – מאפליה, תפיסה סטריאוטיפית ועד אלימות על רקע גזעני המופנית כלפי קבוצות מגוונות ובהן מיעוטים אתניים  ולאומיים. בדומה לצורות אפליה אחרות היא מונעת מימוש שווה של זכויות מקבוצות שונות באוכלוסייה, אולם בשונה מהן היא מלווה בדרך כלל ברגשות עוינים של סלידה ושנאה המקבלים ביטוי במרחב האישי והציבורי. לעיתים מלווה התופעה גם בפעילות אלימה כלפי הקבוצות המוגזעות. קבוצות אלו נחשבות כבעלות תכונות טבעיות נחותות ו/או שליליות שאינן ניתנות לשינוי. חוסר האפשרות לשנות אותן מאפשר מצדו לשלול את הזכויות ללא קשר למעשים של חברי הקבוצה עליהם מופעלת הגזענות.


בשנים האחרונות חלה מגמה מדאיגה ביותר של התרחבות תופעת הגזענות בחברה הישראלית המופנית כלפי קבוצות שונות: אתניות, תרבותיות, לאומיות ועוד. גילויי הגזענות הגיעו לשיאם במיוחד בקיץ  2015, הרצח של שירה בנקי ז”ל במהלך הפגנה בירושלים, הרצח של משפחת דוואבשה ז”ל, פעולות תג מחיר באתרים דתיים, הסתה במגרשי הספורט ועל קירות בתי ספר שונים. מגמה זו מחייבת את כולנו לפעול כדי למגרה והאמצעים להיאבק בה צריכים להיות מותאמים לנסיבות הספציפיות בהן היא מופיעה. 

שונות בין בני אדם מתבקשת ואף הכרחית לקיומה של חברה מתוקנת אך מרגע ששונות זו לובשת השוואה ערכית היא הופכת לגזענות ואפליה. התנהגויות שאסור לנו לקבל כחברה.

היום הבינלאומי המוקדש לביעור האפלייה הגזעית מצויין בכל שנה ב-21 במרץ – מטרתו להעלות את הנושא לראש סדר היום העולמי ולעודד פעולות של מדינות, קבוצות ויחידים לביעורה.
מיגור הגזענות הממסדית הינה משימה לאומית, שמטרתה להביא לשיפור השירות הציבורי ולקידום החוסן החברתי-  כלכלי במדינת ישראל.


אני מזמינה אתכם להיות שותפים לדרך, ולפנות אלי בהצעות לאופן התמודדות עם תופעת הגזענות. 

https://youtu.be/j8dMJaoAJdo

בברכה,
רחלי חלפון ממונה גיוון תעסוקתי, אפליה וגזענות
המשרד לשיתוף פעולה אזורי

racism_add.jpgארגז כלים