לקראת השלמת התוכנית הרב שנתית לפיתוח המגזר הדרוזי והצ'רקסי

לקראת השלמת התוכנית הרב שנתית לפיתוח המגזר הדרוזי והצ'רקסי

13/12/2018

​​

המנהלת לפיתוח חברתי-כלכלי ביישובים הדרוזיים והצ'רקסיים מגבירה מאמציה ופעילותה, להביא ליישום מלא של התוכנית לפיתוח והעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים במדינת ישראל, במסגרת החלטת ממשלה 959, זאת עד תום השנה הנוכחית. בשנה האחרונה פעלה המנהלת באופן אינטנסיבי להביא ליישום עיקרי התוכנית, תוך עיבוי ואיוש תקנים לצורך ליוויה, עבודה מול המועצות המקומיות ומשרדי הממשלה, להתרת חסמים, ופיתוחם של היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים. 

היום (13.12.18), נועדו נציגי המנהלת עם הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים, לישיבת וועדת ההיגוי העוקבת אחר יישום החלטה 959. זו וועדת ההיגוי השלישית המתכנסת, לאחר המפגשים הקודמים במרץ ובאוגוסט מוקדם יותר השנה. החלטת ממשלה 959 הטילה את האחריות לטיפול במגזר הדרוזי והצ'רקסי על המנהלת לפיתוח כלכלי-חברתי במגזר הדרוזי והצ'רקסי - הפועלת תחת המשרד לשיתוף פעולה אזורי - והמרכזת את יישומה של החלטת הממשלה בנושא, תוך פעילות לשיפור רווחתם של תושבי מדינת ישראל הדרוזים והצ'רקסים, והכל בתקציב כולל חסר תקדים של כ-2.2 מיליארד ₪.

הדיון התקיים במעמד מנכ"ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי, ד"ר יוסף דרזנין, ראש המנהלת לפיתוח כלכלי-חברתי במגזר הדרוזי והצ'רקסי, האשם חוסין, ונציגי משרדי הממשלה השונים, הנוטלים חלק ביישומה של התוכנית. 

וועדת ההיגוי הציגה את התקדמות משרדי הממשלה השונים ביישום עיקרי התוכנית ודנה בתקציב שהוקצה לרשויות המקומיות וסטטוס ניצולו בפועל. לצד שביעות הרצון על פעילותם של רוב ממשרדי הממשלה, הביעה המנהלת את מורת רוחה מהיעדר ניצול התקציב מצד משרדים בודדים, שבמקרים אחדים אף לא העבירו את דרישות התקציב הרלוונטיות לצורך ביצוע, למשרד האוצר. עוד דנה הוועדה במודל לשיפור תהליך הבקרה והמעקב מול משרדי הממשלה השונים, דרכו ניתן  יהיה לשפר את מידת השקיפות, הן לרשויות והן לאזרחים שירצו להכיר מקרוב את ביצועי הממשלה בקשר עם החלטות הממשלה המיועדות לטיפול בחברה הדרוזית והצ'רקסית בישראל. 

מנכ"ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי, ד"ר יוסף דרזנין אמר כי: "פעילות המנהלת לפיתוח כלכלי-חברתי במגזר הדרוזי והצ'רקסי, כזרוע ביצועית של המשרד לשיתוף פעולה אזורי, קריטית לצורך הטיפול בתחומי חינוך, תעסוקה, רווחה, תשתיות ושאר הרבדים. השר לשיתוף פעולה אזורי, צחי הנגבי, ביקש להעמיד הנושא בראש סדר העדיפויות, והמנהלת השקיעה ומשקעיה מאמצים רבים להביא ליישומה המלא של התוכנית (959). הירתמות משרדי הממשלה ללא יוצא מן הכלל, חיונית במעלה לצורך הצלחתה. נמשיך לסייע למשרדים השונים לעבוד לשם הצלחתם בנושא, לצד פעילות בלתי מתפשרת מול משרדים שטרם נרתמו באופן מלא".  

ראש המנהלת לפיתוח כלכלי-חברתי במגזר הדרוזי והצ'רקסי, האשם חוסין: "במהלך השנה האחרונה הצלחנו להביא להישגים משמעותיים בתחומי רווחה, תשתיות, חינוך ועוד. הקמנו במקביל צוות ייעודי להסרת חסמים בתחומי התכנון השונים לטובת ייעול תהליכים ומימוש ומיטבי של התקציב. כן פעלנו להקצאת תקציבים תוספתיים והעברת תקציבים קיימים בין משרדים, על מנת להביא לניצולם המלא. אנו עובדים ללא לאות כדי להביא ליישום מלא של התוכנית עד לסוף שנת 2019 ולהביא לאישורה של הממשלה את התוכנית הבאה המתגבשת". 

ארגז כלים