20 שנות פעילות לעמותת "הצל ליבו של ילד" הנתמכת על ידי המשרד לשיתוף פעולה אזורי

20 שנות פעילות לעמותת "הצל ליבו של ילד" הנתמכת על ידי המשרד לשיתוף פעולה אזורי

01/08/2019השבוע סיירו נציגי המשרד לשיתוף פעולה אזורי במרכז הרפואי ע"ש 'וולפסון', במסגרת תמיכת המשרד בתוכנית "הצל לבו של ילד".

התוכנית - לה שותפים עמותת "הצל ליבו של ילד" והמרכז הרפואי וולפסון - מאפשרת ניתוחי לב מצילי חיים לילדים הסובלים ממומים ומחלות נוספות ממדינות מתפתחות מרחבי העולם ומאזורנו, בין היתר, סוריה, עירק, הרשות הפלסטינית ועוד, ונתמכת על ידי המשרד לשיתוף פעולה אזורי במיליוני שקלים. 
עמותת "הצל לבו של ילד" מציינת השנה 20 שנות פעילות, במסגרתן מטופלים מידיי שנה במרכז הרפואי וולפסון כמאתיים וחמישים ילדים הסובלים מבעיות שונות. מאז החלה התוכנית, טופלו כ-5,000 ילדים.
את הביקור ליווה סיימון פישר, מנכ"ל עמותת "הצל לבו של ילד". 

למידע נוסף על התוכנית:
ארגז כלים