פגישת עבודה ראשונה בין השר אקוניס למנהלת לפיתוח כלכלי ביישובים הדרוזיים והצ׳רקסיים

09/07/2020

השר לשיתוף פעולה אזורי, חבר הכנסת אופיר אקוניס, נפגש היום לראשונה עם צוות המנהלת לפיתוח חברתי-כלכלי ביישובים הדרוזיים והצ'רקסיים בישראל, הפועלת כזרוע הביצועית של המשרד, וקיבל מאנשי הצוות סקירה מקיפה על הפעילות בקרב היישובים.

השר אקוניס הדגיש את רצונו בהרחבת והעמקת הטיפול במגזר הדרוזי והצ'רקסי, תוך שימת דגש על מתן מענה לבעיות הבוערות בתחומים שונים כגון: התכנון והבניה, התעסוקה, החינוך, וההתמודדות עם השלכות מגפת הקורונה.

השר אקוניס הנחה את עובדי המנהלת להמשיך בקידום תכניות החומש לישובים הדרוזיים והצ'רקסיים בגליל, בכרמל, וברמת הגולן, וכן ביקש להאיץ את העבודה על התכנית האסטרטגית לשנים 2020-2035, שהמנהלת מקדמת בימים אלה יחד עם חברת ייעוץ בין-לאומית.


ארגז כלים