מפגש שני לוועדת ההיגוי הבין-משרדית במסגרת פעילות המנהלת לפיתוח כלכלי-חברתי במגזר הדרוזי והצ'רקסי

02/08/2018
​​​​השר לשיתוף פעולה אזורי, צחי הנגבי, בישיבת נציגי משרדי הממשלה לטיפול לדרוזים ולצ׳רקסים: "יישום החלטות הממשלה בתנופה יהווה מסר חד משמעי בדבר מחויבות המדינה לעדה!״

ועדת ההיגוי של המנהלת לפיתוח חברתי-כלכלי במגזר הדרוזי והצ'רקסי התכנסה לישיבת מעקב אחר יישום התוכנית לפיתוח והעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים במסגרת החלטת ממשלה מס. 959 משנת 2016, שהקצתה 2.2 מיליארד ש"ח לפיתוח היישובים האלה  עד שנת 2019. המשרד לשיתוף פעולה אזורי מופקד על יישום התוכנית מכוח החלטת ממשלה 715 משנת 2016. 

הדיון התקיים במעמד השר לשיתוף פעולה אזורי, צחי הנגבי, מנכ"ל המשרד, ד"ר יוסף דרזנין, ראש המנהלת לפיתוח כלכלי-חברתי במגזר הדרוזי והצ'רקסי, האשם חוסין, ראש מועצת חורפיש ויו"ר פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות, מופיד מרעי, ראש מועצת בית ג'אן, בייאן קבלאן ונציגי משרדי הממשלה השונים.
 
וועדת ההיגוי הציגה את התקדמות משרדי הממשלה השונים ביישום עיקרי התוכנית ודנה בתקציב שהוקצה לרשויות המקומיות לשנים 2016- 2017, העומד על כ-1,100 מלש"ח (המהווה כ-50% מתקציב החלטה 959) וסטטוס ניצולו בפועל. עוד דנה הוועדה במודל לשיפור תהליך הבקרה והמעקב מול משרדי הממשלה השונים, דרכו ניתן  יהיה לשפר את מידת השקיפות, הן לרשויות והן לאזרחים שירצו להכיר מקרוב את ביצועי הממשלה בקשר עם החלטות הממשלה המיועדות לטיפול בחברה הדרוזית והצ'רקסית בישראל.
 
השר לשיתוף פעולה אזורי, צחי הנגבי: "פעילותה השוטפת של המנהלת לפיתוח כלכלי-חברתי במגזר הדרוזי והצ'רקסי, כזרוע ביצועית של המשרד לשיתוף פעולה אזורי,  מתגלה כמכרעת לטיפול ברבדים השונים וביניהם חינוך, תעסוקה, רווחה, תשתיות ועוד. זהו מסר נחרץ למחויבותה של מדינת ישראל כלפי נדבך חשוב ואינטגרלי זה, בפסיפס החברתי-תרבותי של מדינת ישראל". 

השר הנגבי הודיע כי בקרוב יסקור בפני הממשלה אלו משרדים מבצעים כנדרש את החלטת הממשלה ואלו אינם עומדים במטלות שהטילה עליהם הממשלה. 

ארגז כלים