פרסומים בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב

03/02/2021

​פרסומים בהתאם להוראות סעיף 49(ב) לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985

ארגז כלים