בעלי תפקידים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

יוסף דרזנין
מנהל כללי
 
פיקסלר עודד
סמנכ"ל בכיר תעלת הימים
 
האשם חוסין
מנהל המנהלה לפיתוח כלכלי חברתי במגזר הדרוזי והצ'רקסי
 
אלון אטקין
מנהל אגף פיתוח כלכלי
 
בר-נתן גיא
מנהל תחום בכיר תשתיות ופרויקטים
 
מסאלחה מג'יד
מנהל תחום בכיר פיתוח כלכלי
 
ביאן אל-קאסם
מנהל תחום חברה וקהילה
 
שחם רועי
מנהל תחום דוברות תקשורת עברית ואינטרנט
 
רינה זיצר
מנהלת תחום תכנון ומדיניות
 
שמס עזאם
ראש ענף מעברים
 
שור שרון
מרכזת בכירה ביצוע פרויקטים
 
דבי לי
מרכזת מעקב ובקרה
 
דדון ליטל
רכזת לשכה בכירה
 
מיכל אברמוב
רכזת לשכה
 
דניאל לוי
רכזת לשכה
 
נבואני רובין
מנהל לשכת מנכ"ל
 
יעל רובינשטיין
סמנכ"ל אגף כלכלה