בעלי תפקידים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

יוסף דרזנין
מנהל כללי
 
פיקסלר עודד
סמנכ"ל בכיר תעלת הימים
 
אלון אטקין
מנהל אגף בכיר כלכלה ופרויקטים
 
האשם חוסין
מנהל המנהלה לפיתוח כלכלי חברתי במגזר הדרוזי והצ'רקסי
 
בר-נתן גיא
מנהל תחום בכיר תשתיות ופרויקטים
 
מסאלחה מג'יד
מנהל תחום בכיר פיתוח כלכלי
 
ענת סביר-אהרן
מנהלת תחום בכיר תכנון ופיתוח המנהלה לפיתוח כלכלי-חברתי בישובים הדרוזיים והצ'רקסיים
 
שחם רועי
מנהל תחום דוברות תקשורת עברית ואינטרנט
 
ביאן אל-קאסם
מנהל תחום חברה וקהילה
 
שלומי ניסים
מנהל תחום תכנון מדיניות
 
אייל צבר
מנהל תחום תעלת הימים
 
רחל וובשת
מנהלת תחום פרויקטים ויחב"ל
 
נעמה שטיינברג
מנהלת תחום ניתוח כלכלי
 
שור שרון
מרכזת בכירה ביצוע פרויקטים
 
שמס עזאם
ראש ענף מעברים
 
מעיין מיארה
מרכזת מעקב ובקרה המנהלה לפיתוח כלכלי-חברתי בישובים הדרוזיים והצ'רקסיים
 
נבואני רובין
מנהל לשכת מנכ"ל
 
דדון ליטל
רכזת לשכה בכירה
 
מיכל אברמוב
רכזת לשכה
 
טטיאנה דבורקין
יועצת בכירה למנכ"ל
 
דבי לי
עוזרת מנכ"ל