בעלי תפקידים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

יוסף דרזנין
מנהל כללי
 
פיקסלר עודד
סמנכ"ל בכיר תעלת הימים
 
אלון אטקין
מנהל אגף פיתוח כלכלי
 
בר-נתן גיא
מנהל תחום בכיר תשתיות ופרויקטים
 
מסאלחה מג'יד
מנהל תחום בכיר פיתוח כלכלי
 
אורבך מרב
מנהלת תחום מחקר וניתוח כלכלי
 
שחם רועי
מנהל תחום דוברות תקשורת עברית ואינטרנט
 
נבואני רובין
מנהל לשכת מנכ"ל
 
שור שרון
מרכזת בכירה ביצוע פרויקטים
 
דבי לי
מרכזת מעקב ובקרה
 
דדון ליטל
רכזת לשכה בכירה
 
מיכל אברמוב
רכזת לשכה
 
יעל רובינשטיין
סמנכ"ל אגף כלכלה
 
שמס עזאם
ראש ענף מעברים
 
דניאל לוי
רכזת לשכה
 
האשם חוסין
מנהל המנהלה לפיתוח כלכלי חברתי במגזר הדרוזי והצ'רקסי